home >
NEWS

NEWS

THiNKNET BugEyes ออกสำรวจและเก็บข้อมูลของเมืองพัทยา

THiNKNET BugEyes ออกสำรวจและเก็บข้อมูลของเมืองพัทยา

ทีม Mapping/GIS ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำ THiNKNET BugEyes ออกสำรวจและเก็บข้อมูลของเมืองพัทยา

Athicha   |   05/02/20   |   38   |   3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัท THiNKNET นั้นได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการพิจารณาโครงการ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

CNX UX/UI Meetup กิจกรรมใหม่จาก THiNKNET ที่เอาใจนักออกแบบสาย UX/UI ชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email