ขั้นตอนการเข้าบริจาคโลหิตกับกิจกรรม THiNKGIVE แบบวิถีชีวิต New Normal

ขั้นตอนการเข้าบริจาคโลหิตกับกิจกรรม THiNKGIVE แบบวิถีชีวิต New Normal

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การบริจาคโลหิตที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นี้ ต้องมีขั้นตอนก่อนการเข้าบริจาคโลหิตมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่

Jirayu   |   07/07/20   |   130   |   6ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email